Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1595

Data ogłoszenia: 2021-08-30

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-07-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-08-31

  z wyjątkiem:
  1) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 236 ust. 2i i 2j, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 328 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 457 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 605 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1376 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień