Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1621

Data ogłoszenia: 2021-09-03

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-06-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-09-18

  z wyjątkiem:
  1) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 18 września 2021 r., z mocą od dnia 1 września 2019 r.;
  2) art. 1 pkt 4, pkt 7 lit. a i b, pkt 11 lit. a, c i d, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 16, art. 2, art. 3 pkt 4–13, art. 4, art. 5 pkt 3, art. 6 pkt 1 i 2 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  3) art. 1 pkt 28 i art. 5 pkt 7, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.;
  4) art. 1 pkt 15, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 128 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1924 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1205 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1300 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 266 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 291 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 419 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 423 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1133 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 4)

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień