Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 • Data aktu prawnego: 2021-08-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-12-08

  z wyjątkiem art. 24, który wszedł w życie z dniem 8 marca 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 882 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 52)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 902 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (art. 47)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2052 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 45)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2139 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 55)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2176 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 50)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2296 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 56)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 112 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 49)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 450 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 48)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 510 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 53)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 624 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 54)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 670 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 51)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 955 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 46)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 994 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 57)
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2023 r. poz. 282 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2415 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie portalu danych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień