Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1642

Data ogłoszenia: 2021-09-07

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-08-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-09-22

  z wyjątkiem:
  1) art. 2 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 8 września 2021 r., z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.;
  2) art. 4 oraz art. 17, które weszły w życie z dniem 8 września 2021 r.;
  3) art. 1 pkt 4 i 5, pkt 10 lit. a, pkt 28 lit. a oraz pkt 31 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  4) art. 1 pkt 1 lit. a, c, e–g, pkt 2 i 3, pkt 6–9, pkt 10 lit. b, pkt 11 i 12, pkt 14–16, pkt 26 i 27, pkt 28 w zakresie art. 35a pkt 14, oraz pkt 31 lit. a tiret drugie, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 411 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1219 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 133 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 1 i art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 234 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 694 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 716 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 2 i art. 8 pkt 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1093 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 4)
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 54) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień