Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

 • Data aktu prawnego: 1974-05-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1974-08-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 658 - (art. 12) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2461 - (art. 2) Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2287
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1656
  • Dz.U. 2021 r. poz. 353 - (art. 2) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1790
  • Dz.U. 2020 r. poz. 252 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 203
  • Dz.U. 2019 r. poz. 752 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 39 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2193
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2 - (art. 2) Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2138 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 871
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - (art. 442) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 840
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1682 - (art. 2) Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 118 - (art. 2) Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 112 poz. 654 - (art. 126) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 745 - (art. 3) Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2010 r. Nr 101 poz. 648
  • Dz.U. 2009 r. Nr 219 poz. 1709 - Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
  • Dz.U. 2009 r. Nr 161 poz. 1278 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 228 poz. 1507 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitalowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 208 poz. 1308 - Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 82 poz. 559 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 10 poz. 65 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 281 poz. 2779 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego
  • Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 - (art. 200) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 191 poz. 1954 - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 210 poz. 2036 - Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 181 poz. 1515 - Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 9 poz. 87
  • Dz.U. 2002 r. Nr 4 poz. 34 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ozmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 81 poz. 877 - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118 - (art. 146) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 28 poz. 153 - Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 136 poz. 636 - Ustawa z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 138 poz. 681 - Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 4 poz. 17 - Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
  • Dz.U. 1994 r. Nr 10 poz. 37 - Ustawa z dnia 17 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
  • Dz.U. 1993 r. Nr 129 poz. 602 - Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego.
  • Dz.U. 1992 r. Nr 21 poz. 84 - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.
  • Dz.U. 1991 r. Nr 104 poz. 450 - Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 36 poz. 206 - Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 1983 r. Nr 13 poz. 68
  • Dz.U. 1982 r. Nr 40 poz. 269 - Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
  • Dz.U. 1977 r. Nr 11 poz. 43 - Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o dalszym zwiększeniu emerytur i rent oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
 • Dz.U. 1974 r. Nr 21 poz. 117
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • M.P. 1974 r. Nr 21 poz. 123 -  Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwienia spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
 • Dz.U. 2003 r. Nr 62 poz. 566 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych wzwiązku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 93 poz. 764 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym
 • Dz.U. 2003 r. Nr 134 poz. 1258 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. wsprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych iwojskowych oraz innych osób do korzystania zulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 158 poz. 1653 -  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. wsprawie trybu wydawania ianulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego)
 • Dz.U. 2002 r. Nr 236 poz. 1993 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu iwypłacaniu inwalidom wojennym refundacji ztytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień