Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1718

Data ogłoszenia: 2021-09-17

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

 • Data aktu prawnego: 2021-08-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-12-18

  z wyjątkiem:
  1) art. 43, który wchodzi w życie z dniem 2 października 2021 r.;
  2) art. 40 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • M.P. 2022 r. poz. 706 -  Uchwała nr 133 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu działań dotyczącego priorytetowych dróg przenoszenia inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski pn.: „Ucieczka gatunków roślin ozdobnych z niekomercyjnych upraw ogrodniczych” oraz „Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych i terrarystycznych”
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 9
 • art. 14 ust.14 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wymagania dotyczące mikroczipa i sposobu wszczepienia mikroczipa zwierzęciu kręgowemu należącemu do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, w tym minimalne wymiary lub wiek zwierzęcia oraz miejsce wszczepienia mikroczipa

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.14 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania dotyczące obiektu lub pojemnika, w którym umieszcza się zwierzę należące do IGO stwarzającego za-grożenie dla Unii albo do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.14 pkt 3

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wymagania dotyczące wykonania dokumentacji fotograficznej indywidualnych cech zwierzęcia należącego do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, w tym maksymalną liczbę zwierząt, dla których taką dokumentację się sporządza

   

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.1 pkt 1a

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) listę IGO stwarzających zagrożenie dla Unii:

  a) podlegających szybkiej eliminacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.1 pkt 1b

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) listę IGO stwarzających zagrożenie dla Unii:

  b) rozprzestrzenionych na szeroką skalę

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.1 pkt 2a

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski:

  a) podlegających szybkiej eliminacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.1 pkt 2b

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski:

  b) rozprzestrzenionych na szeroką skalę

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.1 pkt 3

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  3) działania zaradcze przeprowadzane w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski oraz warunki ich przeprowadzania

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.1 pkt 4

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  4) środki mające na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów, które zostały zdegradowane, uszkodzone lub zniszczone przez IGO – w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski

   

   

   

   

  [Szczegóły]