Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1978

Data ogłoszenia: 2021-10-29

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-10-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-14

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 5 oraz art. 3 pkt 4, 5, 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 3 marca 2022 r.;
  2) art. 1 pkt 3, art. 3 pkt 2 i 3 w zakresie art. 32 ust. 6–8 i pkt 6–8 oraz art. 4 pkt 2 i 4, które weszły w życie z dniem 30 maja 2023 r.;
  3)  (uchylony);
  4) art. 5, który wszedł w życie z dniem 30 października 2021 r.;

  5) art. 6a, który wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2022 r. poz. 583 - (art. 94) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2023 r. poz. 927 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających dokonanie zameldowania, wgląd do rejestru PESEL, pobieranie danych, informacji oraz zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych, rejestru PESEL oraz rejestru stanu cywilnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień