Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1981

Data ogłoszenia: 2021-11-02

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-09-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem art. 16, art. 19, art. 22, art. 23 i art. 25, które weszły w życie z dniem 3 listopada 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2407 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 111 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 821 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1427 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1876 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 291 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 305 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 423 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 573 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 584 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 877 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 11)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1286 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2140 - (art. 18) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień