Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1997

Data ogłoszenia: 2021-11-04

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-11-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-12-05

  z wyjątkiem:
  1) art. 33, który wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2021 r., z mocą od dnia 1 września 2021 r.;
  2) art. 24, który wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2022 r.;
  3) art. 1 pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. c–f, h oraz lit. i, oraz pkt 6 i 7 – w zakresie art. 39c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 8, pkt 9 lit. a, pkt 10 lit. d – w zakresie art. 39e ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz pkt 11, art. 2 pkt 2, 3, 11 i 12, art. 4 pkt 8 i 40, art. 23, art. 25, art. 26, art. 28, art. 30 i art. 31, które wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia 2022 r.;
  4) art. 2 pkt 7, 8 i 10, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 29, które wchodzą w życie z dniem 3 października 2022 r.;
  5) art. 4 pkt 20 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  6) art. 1 pkt 7 – w zakresie art. 39c ust. 2–5 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 10 lit. a–c i d – w zakresie art. 39e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, art. 4 pkt 34 – w zakresie art. 103a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21;
  7) art. 1 pkt 15 lit. b i pkt 16 lit. b ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 4 pkt 24 lit. a, pkt 25, 27 i 28, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 22;
  8) art. 4 pkt 29 – w zakresie art. 98a ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy zmienianej w art. 4 oraz pkt 32 lit. b, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2022 r. poz. 1002 - (art. 9) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1864 -  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1863 -  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określenia terminu, od którego minister właściwy do spraw transportu będzie przekazywał katalog pytań testowych, o którym mowa w art. 39b¹ ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 769 -  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy
 • Brak niezrealizowanych upoważnień