Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2105

Data ogłoszenia: 2021-11-23

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-10-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 6, art. 61 i art. 85–87, które weszły w życie z dniem 24 listopada 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 59, pkt 67 lit. i, pkt 76 w zakresie art. 45b, pkt 77 i 78, art. 2 pkt 51, 58 i 64 oraz art. 9 pkt 25, które weszły w życie z dniem 8 grudnia 2021 r.;
  3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 33 i art. 20 pkt 8, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;

  3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12 i art. 20 pkt 8, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
  4) art. 1 pkt 39 lit. b i pkt 63 lit. c, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1–4, 9 i 11–16 oraz art. 77a, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

  4a) art. 14 pkt 18 i art. 20 pkt 7a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.;

  5) art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, które wchodzą w życie z dniem
  1 stycznia 2024 r.;
  6) art. 2 pkt 11 lit. a i c, art. 14 pkt 19, art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
  7) art. 1 pkt 39 lit. a, c i d, art. 9 pkt 11 oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

  8) art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1328 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2200 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (art. 25)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 111 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 722 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 815 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1427 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1670 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1752 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (art. 24)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2296 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 23)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 162 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 22)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 178 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 217 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 291 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 408 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 11)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 422 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 20)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 626 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (art. 21)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 685 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 877 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 16)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1540 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1800 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1808 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (art. 26)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1993 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 9)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1598 - (art. 10) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1414 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1059 - (art. 13 i art. 14 pkt 1) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2180 - (art. 14) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1719 - (art. 2) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1301 - (art. 20) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1265 - (art. 13) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2469 - (art. 5) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2427 - (art. 9) Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2349 - (art. 5) Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień