Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2151

Data ogłoszenia: 2021-11-26

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-11-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem art. 1 pkt 35 i pkt 40 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1403 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1579 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1114 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 5 i art. 7 pkt 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1850 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1893 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 6 i art. 7 pkt 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2289 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 779 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 888 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 2)
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 56) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień