Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2269

Data ogłoszenia: 2021-12-09

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-12-02
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-12-24

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 35 oraz art. 12, które weszły w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.;
  2) art. 13:
  a) pkt 1 lit. a–d, pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.,
  b) pkt 1 lit. e, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  3) art. 1 pkt 19 i 20, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
  4) art. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b oraz art. 4 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
  5) art. 1 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1681 - (art. 18) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień