Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym

 • Data aktu prawnego: 2021-11-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 40 w zakresie dodawanego pkt 8d w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 48 pkt 1 lit. b i pkt 2–12, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.;
  2) art. 48 pkt 1 lit. a, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 57, które weszły w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2407 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 50)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 111 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 43)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 821 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 49)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1427 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 39)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 75 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 48)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 291 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 42)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 305 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 47)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 45)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 40)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 46)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1286 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (art. 41)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 38)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 44)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień