Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

 • Data aktu prawnego: 2021-12-02
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem art. 22, który wszedł w życie z dniem 18 grudnia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 687 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1815 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (art. 22)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 27 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 586 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 723 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1369 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1383 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (art. 18)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 575 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 20)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 777 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 19)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1131 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1362 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1486 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1671 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1882 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 9)
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2022 r. poz. 131 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Brak niezrealizowanych upoważnień