Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2368

Data ogłoszenia: 2021-12-21

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-11-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-12-22

  1) z wyjątkiem:
  a) art. 2 i art. 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.,
  b) art. 3 pkt 2, 4 i 7, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.,
  c) art. 3 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.,
  d) art. 4 i art. 6 pkt 1 i 4, które wchodzą w życie z dniem 5 stycznia 2022 r.;
  2) z tym że art. 1 pkt 3 z mocą od dnia 1 października 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 839 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1853 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1893 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2233 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień