Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2427

Data ogłoszenia: 2021-12-27

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-12-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2 pkt 2, art. 5 pkt 1 i 3, art. 16 oraz art. 18, które weszły w życie z dniem 28 grudnia 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 37 lit. a, lit. b tiret pierwsze i drugie i lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2022 r.;
  3) art. 7, który wchodzi w życie z dniem 26 maja 2022 r.;
  4) art. 1 pkt 14 lit. a tiret pierwsze i lit. b oraz art. 6 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
  5) art. 1 pkt 12 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.;

  5a) art. 1 pkt 1 lit. a tiret siódme w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 16c i 16d, pkt 5 lit. a oraz pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
  5b) art. 1 pkt 39 i pkt 41 lit. a–c, które wchodzą w życie z dniem 16 stycznia 2023 r.;
  6) art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie–szóste, tiret siódme w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 16a i 16b i tiret ósme–szesnaste, lit. b i c, pkt 2–4, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. a, pkt 7 lit. b, pkt 10, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17–27, 31–36, pkt 37 lit. b tiret trzecie, pkt 38, 40, pkt 41 lit. d i e, pkt 42, pkt 43 w zakresie art. 77 ust. 1 i 2, pkt 44–49, pkt 50 lit. b, pkt 57–60 i 62–64, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 2, art. 10–14 oraz art. 15 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 722 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 408 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 4, art. 9 pkt 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 685 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 694 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 7, art. 9 pkt 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 9 pkt 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1800 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 2, art. 8, art. 9 pkt 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1927 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1993 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 9 pkt 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2133 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (art. 7)
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2707 - (art. 16) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień