Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2445

Data ogłoszenia: 2021-12-28

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

 • Data aktu prawnego: 2021-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2020 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (art. 61)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2173 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 62)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1115 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (art. 65)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2232 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (art. 60)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1369 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art. 66)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2040 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 67)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 268 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (art. 59)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 746 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 56)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 57)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1284 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (art. 63)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1371 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 58)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1930 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 64)

Hasła:

 • Dz.U. 2022 r. poz. 2770 - (art. 14) Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień