Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 13 pkt 1–5, pkt 6 lit. b, pkt 7–11, 14–17, 19, 20, 27 i 29–32, art. 14, art. 16, art. 18, art. 20–26 i art. 30, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.;
  2) art. 13 pkt 6 lit. a, pkt 12, 13, 18, 21–26 i 28, art. 27 i art. 28, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 70 poz. 726 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1448 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (art. 20)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 537 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 723 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1064 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 19)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1233 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 18)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1882 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2073 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 16)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień