Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2459

Data ogłoszenia: 2021-12-29

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-12-02
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-06-30

  z wyjątkiem:
  1) art. 4 i art. 11, które weszły w życie z dniem 30 grudnia 2021 r.;
  2) art. 3 i art. 5–7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1291 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (art. 5 i art. 7 pkt 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1740 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2401 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2053 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2232 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (art. 7)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień