Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2469

Data ogłoszenia: 2021-12-30

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem art. 18, który wszedł w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2050 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1119 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1893 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1956 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień