Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Data aktu prawnego: 2000-09-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1069 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1999 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 179 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 10 ust.4 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku

  - uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.

   

  [Szczegóły]
 • art. 10 ust.4 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) zakres danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2

  - uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 10 ust.4 pkt 4

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

  - uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.

   

   

   

  [Szczegóły]