Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 • Data aktu prawnego: 2011-08-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01

  z wyjątkiem przepisów art. 22 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 19
 • M.P. 2023 r. poz. 781 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1981 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1979 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1607 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1230 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
 • M.P. 2022 r. poz. 730 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1761 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym
 • M.P. 2021 r. poz. 717 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022
 • M.P. 2020 r. poz. 677 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021
 • M.P. 2019 r. poz. 732 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020
 • M.P. 2018 r. poz. 733 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2016 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
 • M.P. 2014 r. poz. 676 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r.
 • M.P. 2013 r. poz. 705 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r.
 • M.P. 2013 r. poz. 140 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.
 • Dz.U. 2012 r. poz. 747 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
 • Dz.U. 2012 r. poz. 286 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
 • Dz.U. 2012 r. poz. 261 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
 • Dz.U. 2012 r. poz. 108 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień