Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 202

Data ogłoszenia: 2022-01-28

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

 • Data aktu prawnego: 2022-01-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-29
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 255 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 716 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2249 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (art. 7)

Hasła:

 • Dz.U. 2023 r. poz. 2760 - (art. 13) Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 58) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2127 - (art. 49) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1723 - (art. 5) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1692 - (art. 21) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1477 - (art. 15) Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień