Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 218

Data ogłoszenia: 2022-01-31

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-01-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-02-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.;
  2) art. 1 pkt 12 lit. a, c oraz d, które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.;
  3) art. 4 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.;
  4) art. 4 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r., z mocą od dnia 22 grudnia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 176 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 839 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1119 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień