Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 258

Data ogłoszenia: 2022-02-03

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-01-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-02-04
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1712 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 471 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2233 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień