Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych

 • Data aktu prawnego: 2022-01-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-11-13

  z wyjątkiem:
  1) art. 98, który wszedł w życie z dniem 5 listopada 2022 r.;
  2) art. 110a, który wszedł w życie z dniem 27 marca 2022 r.

  Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych określa się na 13 listopada 2022 r., z tym że dzień wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych, określa się na 31 marca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 158 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (art. 100)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 510 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 99)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 709 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 101)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 823 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (art. 102)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1660 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (art. 103)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1893 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 97)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 197 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (art. 98)
  Liczba aktów wykonawczych: 9
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2298 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości oraz sposobu i terminów wnoszenia opłaty z tytułu potwierdzenia istnienia albo nieistnienia w Rejestrze Dokumentów Paszportowych ważnego dokumentu paszportowego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2297 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Rejestru Dokumentów Paszportowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2291 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2288 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2209 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2092 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu oraz członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2050 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1499 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1476 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień