Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 350

Data ogłoszenia: 2022-02-10

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych

 • Data aktu prawnego: 2022-01-27
 • Ustawa wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a, z wyjątkiem:
  1) art. 98, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia komunikatu;
  2) art. 110a, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 158 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (art. 100)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 510 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 99)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 709 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 101)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 823 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (art. 102)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1660 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (art. 103)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1893 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 97)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 197 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (art. 98)

Hasła:

 • Dz.U. 2022 r. poz. 583 - (art. 95) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1499 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1476 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień