Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

 • Data aktu prawnego: 1995-06-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-11-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 46
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1024 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
 • Dz.U. 1998 r. Nr 157 poz. 1031 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
 • M.P. 2023 r. poz. 1068 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2021 r.
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1159 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1223 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
 • Dz.U. 2008 r. Nr 207 poz. 1293 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1304 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
 • Dz.U. 1999 r. Nr 112 poz. 1316 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1330 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1391 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
 • Dz.U. 2007 r. Nr 214 poz. 1573 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
 • Dz.U. 2010 r. Nr 242 poz. 1622 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • Dz.U. 2001 r. Nr 148 poz. 1648 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1676 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • Dz.U. 2010 r. Nr 258 poz. 1749 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1864 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • Dz.U. 2007 r. Nr 251 poz. 1885 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2009 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2062 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2103 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 18 ust.1

  Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:

  1) temat,

  2) organ lub podmiot prowadzący,

  3) cykliczność,

  4) cel,

  5) szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,

  6) źródła danych,

  7) podmioty przekazujące dane,

  8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

  a) zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1,

  b) poziom agregacji,

  c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,

  d) postać i formę,

  e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania,

  f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,

  9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]