Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

 • Data aktu prawnego: 2010-04-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2010-10-01

  z wyjątkiem art. 39 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 5 czerwca 2011 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 68
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1448 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1451 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji „Poltegor-Instytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1452 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1458 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1459 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1464 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energetyki
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1465 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1468 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1469 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Dz.U. 2017 r. poz. 377 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1193 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2094 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2462 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Dz.U. 2018 r. poz. 271 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Maszyn Matematycznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 524 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie reorganizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2438 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 327 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2043 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2153 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2177 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień