Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

 • Data aktu prawnego: 2010-04-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2010-10-01

  z wyjątkiem art. 39 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 5 czerwca 2011 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 68
 • Dz.U. 2011 r. Nr 124 poz. 699 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 712 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie reorganizacji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 173 poz. 1032 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1053 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1098 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych „Komel”
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1133 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1142 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1193 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1239 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 197 poz. 1312 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1313 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1358 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1376 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
 • Dz.U. 2010 r. Nr 215 poz. 1412 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1435 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1445 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Głównego Instytutu Górnictwa
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1446 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1447 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1448 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1451 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji „Poltegor-Instytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień