Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1920
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1052 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 819
  • Dz.U. 2021 r. poz. 544 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 983
  • Dz.U. 2018 r. poz. 713 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 1922
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1379 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 1100
  • Dz.U. 2009 r. Nr 149 poz. 1202 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
  • Dz.U. 2008 r. Nr 92 poz. 577 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
  • Dz.U. 2007 r. Nr 37 poz. 239 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
  • Dz.U. 2006 r. Nr 118 poz. 805 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
  • Dz.U. 2005 r. Nr 38 poz. 341 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie grup zaszeregowania istawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wtych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego ztytułu wysługi lat
  • Dz.U. 2004 r. Nr 42 poz. 387 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie grup zaszeregowania istawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wtych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
  • Dz.U. 2003 r. Nr 179 poz. 1752 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
  • Dz.U. 2003 r. Nr 26 poz. 224 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie grup zaszeregowania istawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wtych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego ztytułu wysługi lat
 • Dz.U. 2002 r. Nr 172 poz. 1406

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień