Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 830

Data ogłoszenia: 2022-04-14

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-04-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-04-15

  z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 12, pkt 21 lit. b i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 29 kwietnia 2022 r.;
  2) art. 1 pkt 22, 24, pkt 26 lit. a i c, pkt 42 lit. b, pkt 44, art. 10, art. 11 pkt 3, art. 12, art. 17 pkt 1–14, 17 i 18 oraz art. 19–21, które weszły w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r.;
  3) art. 1 pkt 29, który wszedł w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r., z mocą od dnia 1 kwietnia 2022 r.;
  4) art. 1 pkt 38 w zakresie art. 66a ust. 3–7 i 9–12, który wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2022 r.;
  5) art. 17 pkt 15 i 16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1824 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (art. 16)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 510 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 666 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 790 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1108 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1660 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (art. 19)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1800 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1923 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1977 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 9)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 20)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2354 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2439 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 393 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 445 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 459 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 551 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 583 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 684 Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (art. 21)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 690 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 11)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień