Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

 • Data aktu prawnego: 2017-12-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-10-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 94 pkt 1–5 i 7–10, art. 95, art. 102 oraz art. 109, które weszły w życie z dniem 30 grudnia 2017 r.;
  2) art. 96 pkt 1 lit. b, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
  3) art. 92, art. 101 i art. 110, które weszły w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 19
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2451 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2382 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2059 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2040 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1298 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1294 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1281 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1268 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1137 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji
 • Dz.U. 2019 r. poz. 879 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 329 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2467 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2417 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2371 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1757 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1746 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1085 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1007 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1006 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 52 ust.10 pkt 1

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych, w tym uzyskiwania dostępu do tego rejestru

  – uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych

   

  [Szczegóły]
 • art. 52 ust.10 pkt 2

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób współpracy organu nadzoru i Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie dotyczącym udzielania informacji określonych w ust. 6

  – uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 52 ust.10 pkt 3

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

  3) sposób udostępniania zakładowi ubezpieczeń informacji, o której mowa w ust. 4a

  – uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 52 ust.10 pkt 4

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

  4) sposób udostępniania informacji z tego rejestru

  – uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych

   

   

   

   

  [Szczegóły]