Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

 • Data aktu prawnego: 1990-12-20
 • Data wejścia w życie aktu: 1991-01-01

  z wyjątkiem art. 61 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 1991 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 55
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1678 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
 • M.P. 2019 r. poz. 834 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 1164 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 290 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 390 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
 • M.P. 2020 r. poz. 494 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 791 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 1124 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 188 -  Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej
 • M.P. 2021 r. poz. 268 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 472 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
 • M.P. 2021 r. poz. 522 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1440 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
 • M.P. 2021 r. poz. 815 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 1158 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2396 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
 • M.P. 2022 r. poz. 264 -  Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej
 • M.P. 2022 r. poz. 289 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 424 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
 • M.P. 2022 r. poz. 588 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień