Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 974

Data ogłoszenia: 2022-05-09

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

 • Data aktu prawnego: 2022-04-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-05-26

  z wyjątkiem:
  1) art. 54–61, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
  2) art. 21–25, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2023 r. poz. 1938 - (art. 6) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • Dz.U. 2023 r. poz. 817 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2682 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2563 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia sponsora i badacza w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu lub badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1582 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat dotyczących wyrobów medycznych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień