Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 974

Data ogłoszenia: 2022-05-09

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

 • Data aktu prawnego: 2022-04-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-05-26

  z wyjątkiem:
  1) art. 54–61, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
  2) art. 21–25, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2682 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2563 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia sponsora i badacza w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu lub badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1582 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat dotyczących wyrobów medycznych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 32 ust.3

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po

  zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia sponsora i badacza za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu lub badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

   

  [Szczegóły]
 • art. 60 ust.4 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) niezbędne dane, jakie ma zawierać reklama, inne niż określone w ust. 3

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 60 ust.4 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób prezentowania reklamy

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]