Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1002

Data ogłoszenia: 2022-05-12

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

 • Data aktu prawnego: 2022-04-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-05-27

  wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy;
  2) art. 1 pkt 3, art. 7 i art. 11, które weszły w życie z dniem 13 maja 2022 r.;
  3) art. 3, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 957 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 848 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 989 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1212 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1660 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1997 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 569 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 583 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 988 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień