Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 • Data aktu prawnego: 2011-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 78
 • M.P. 2013 r. poz. 721 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 259 -  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
 • Dz.U. 2013 r. poz. 230 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 511 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż
 • Dz.U. 2012 r. poz. 372 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 101 -  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 298 poz. 1771 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów
 • Dz.U. 2011 r. Nr 292 poz. 1724 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
 • Dz.U. 2011 r. Nr 291 poz. 1713 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • Dz.U. 2011 r. Nr 291 poz. 1712 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
 • Dz.U. 2011 r. Nr 288 poz. 1696 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
 • Dz.U. 2011 r. Nr 286 poz. 1686 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 282 poz. 1659 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 282 poz. 1657 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
 • Dz.U. 2011 r. Nr 282 poz. 1656 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 275 poz. 1629 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
 • Dz.U. 2011 r. Nr 275 poz. 1628 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 262 poz. 1568 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 16
 • art. 97 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

  5) innych niż określone w pkt 1–4

  - w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 3

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  3) metody szacowania wartości informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 4

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 125 ust.7

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne, w tym warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

   

   

   

  [Szczegóły]