Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1079

Data ogłoszenia: 2022-05-20

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

 • Data aktu prawnego: 2022-04-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-06-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13, które weszły w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;
  2) art. 129, który wszedł w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
  3) art. 111, art. 139 i art. 144, które weszły w życie z dniem 21 maja 2022 r.;
  4) art. 84, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
  5) art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 oraz art. 140, które wchodzą w życie z dniem 21 sierpnia 2022 r.;
  6) art. 125 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;
  7) art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20, które wchodzą w życie z dniem 21 listopada 2022 r.;
  8) art. 113 pkt 19 i art. 142 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 21 maja 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 23
 • M.P. 2023 r. poz. 30 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2782 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2774 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2755 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2693 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2686 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2607 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2573 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2498 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2441 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2161 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2150 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2062 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1202 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1119 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1094 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1077 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1029 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1023 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 956 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021–2027
 • Brak niezrealizowanych upoważnień