Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1079

Data ogłoszenia: 2022-05-20

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

 • Data aktu prawnego: 2022-04-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-06-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13, które weszły w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;
  2) art. 129, który wszedł w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
  3) art. 111, art. 139 i art. 144, które weszły w życie z dniem 21 maja 2022 r.;
  4) art. 84, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
  5) art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 oraz art. 140, które wchodzą w życie z dniem 21 sierpnia 2022 r.;
  6) art. 125 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;
  7) art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20, które wchodzą w życie z dniem 21 listopada 2022 r.;
  8) art. 113 pkt 19 i art. 142 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 21 maja 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 42
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1882 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu lotniczego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1818 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1768 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1678 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1663 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1649 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 oraz celu szczegółowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1487 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz na innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1399 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz na udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 708 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 549 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 487 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 405 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 330 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 292 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 280 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 249 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020
 • M.P. 2023 r. poz. 230 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach Interreg na lata 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 214 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 161 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 30 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027
 • Brak niezrealizowanych upoważnień