Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1079

Data ogłoszenia: 2022-05-20

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

 • Data aktu prawnego: 2022-04-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-06-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13, które weszły w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;
  2) art. 129, który wszedł w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
  3) art. 111, art. 139 i art. 144, które weszły w życie z dniem 21 maja 2022 r.;
  4) art. 84, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
  5) art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 oraz art. 140, które wchodzą w życie z dniem 21 sierpnia 2022 r.;
  6) art. 125 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;
  7) art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20, które wchodzą w życie z dniem 21 listopada 2022 r.;
  8) art. 113 pkt 19 i art. 142 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 21 maja 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • M.P. 2022 r. poz. 944 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 855 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021–2027
 • Brak niezrealizowanych upoważnień