Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1079

Data ogłoszenia: 2022-05-20

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

 • Data aktu prawnego: 2022-04-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-06-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13, które weszły w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;
  2) art. 129, który wszedł w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
  3) art. 111, art. 139 i art. 144, które weszły w życie z dniem 21 maja 2022 r.;
  4) art. 84, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
  5) art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 oraz art. 140, które wchodzą w życie z dniem 21 sierpnia 2022 r.;
  6) art. 125 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;
  7) art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20, które wchodzą w życie z dniem 21 listopada 2022 r.;
  8) art. 113 pkt 19 i art. 142 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 21 maja 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 59
 • Dz.U. 2024 r. poz. 598 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2024 r. poz. 89 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania, zakup pojazdów ekologicznie czystych lub bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2024 r. poz. 4 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności, w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2024 r. poz. 3 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2763 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2743 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2664 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2558 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2557 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2451 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na remediację szkód wyrządzonych środowisku, rekultywację zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności lub ekosystemów oraz wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2434 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2321 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielania pomocy dla klastrów innowacyjnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2146 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę testowo-doświadczalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2132 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1882 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu lotniczego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1818 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1768 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1678 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1663 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1649 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 oraz celu szczegółowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
 • Brak niezrealizowanych upoważnień