Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1115

Data ogłoszenia: 2022-05-26

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-05-12
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-06-10
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 105 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 723 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 575 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 9)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1064 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1882 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1940 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 520 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1009 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1061 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień