Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

 • Data aktu prawnego: 2002-07-03
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-11-17

  z wyjątkiem art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1, które weszły w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 293
 • Dz.U. 2015 r. poz. 100 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju
 • Dz.U. 2015 r. poz. 58 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1874 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2015 r.
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1420 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1229 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1173 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1074 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 928 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających
 • Dz.U. 2014 r. poz. 921 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 899 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 751 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy
 • Dz.U. 2014 r. poz. 699 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 680 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie planów skuteczności działania
 • Dz.U. 2014 r. poz. 663 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu
 • M.P. 2014 r. poz. 583 -  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 410 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 351 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni
 • M.P. 2014 r. poz. 142 -  OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1595 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2014 r.
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1493 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 11
 • art. 128b ust.4 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1034/2011/UE

  [Szczegóły]