Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

 • Data aktu prawnego: 2002-07-03
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-11-17

  z wyjątkiem art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1, które weszły w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 293
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2161 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2069 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2037 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1982 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1887 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1843 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1786 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1694 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1692 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat nawigacyjnych i stref ich pobierania
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1665 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1587 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1544 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1498 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1471 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1452 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1372 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1370 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1360 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1312 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1311 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 11
 • art. 128b ust.4 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1034/2011/UE

  [Szczegóły]