Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1260

Data ogłoszenia: 2022-06-14

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-06-29

  z wyjątkiem art. 1 pkt 3, 4 i 5, art. 4 oraz art. 6, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 634 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 610 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1973 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1029 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1083 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień