Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1261

Data ogłoszenia: 2022-06-14

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-04-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-06-29
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1376 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1836 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1972 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1029 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1072 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień