Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej

 • Data aktu prawnego: 2022-04-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-09-01

  z wyjątkiem art. 36–42, art. 61 i art. 65–68, które weszły w życie z dniem 1 marca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 55)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1633 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 56)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1933 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 57)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 574 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 58)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1215 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (art. 54)
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • M.P. 2023 r. poz. 157 -  Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie nadania statutu Akademii Kopernikańskiej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień