Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1477

Data ogłoszenia: 2022-07-13

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

 • Data aktu prawnego: 2022-06-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-07-28

  z wyjątkiem:
  1) (uchylony);
  2) art. 14 oraz art. 20–22, które weszły w życie z dniem 14 lipca 2022 r.;
  3) (uchylony).

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 202 Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1312 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (art. 14)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień