Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1561

Data ogłoszenia: 2022-07-26

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

 • Data aktu prawnego: 2022-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-08-10

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 i art. 30, które wchodzą w życie z dniem 27 października 2022 r.;
  2) art. 25 i art. 42, które wchodzą w życie z dniem 7 września 2022 r.;
  3) art. 27 i art. 43, które weszły w życie z dniem 27 lipca 2022 r.;
  4) art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 756 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1116 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (art. 16)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 25)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 223 Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” (art. 26)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 303 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 18)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 379 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 403 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 717 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (art. 23)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1208 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1800 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1961 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (art. 19 i art. 28 pkt 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2021 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 24)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2133 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (art. 27)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2158 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (art. 21)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2224 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 4 i art. 28 pkt 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2354 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 17)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 101 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 172 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 377 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 438 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 505 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 22)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 559 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 583 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 29)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 690 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 807 Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 28)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 931 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1202 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień