Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1576

Data ogłoszenia: 2022-07-27

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-08-11

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 4, art. 8 i art. 9, które weszły w życie z dniem 28 lipca 2022 r.;
  2) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2012 r. poz. 460 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (art. 4)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1101 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 51 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1973 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 438 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1092 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1315 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień