Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

 • Data aktu prawnego: 2018-01-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-05-20

  z wyjątkiem:
  1) art. 18, który wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2018 r.;
  2) art. 56, który wszedł w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 38
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2407 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2023 r. w sprawie nadawania stopni funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2318 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1829 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 1099 -  Zarządzenie nr 14 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2023 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i szczegółowego trybu działania Straży Marszałkowskiej oraz zakresu zadań realizowanych na rzecz Straży Marszałkowskiej przez Kancelarię Sejmu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1051 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie badań funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu
 • M.P. 2023 r. poz. 783 -  Zarządzenie nr 12 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski, chorążego i oficerski
 • M.P. 2023 r. poz. 740 -  Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 456 -  Zarządzenie nr 5 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby
 • M.P. 2023 r. poz. 455 -  Zarządzenie nr 4 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 454 -  Zarządzenie nr 9 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 452 -  Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wymogów na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 451 -  Zarządzenie nr 8 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 450 -  Zarządzenie nr 6 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 633 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 336 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 63 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1035 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 926 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 543 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 54 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień