Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1730

Data ogłoszenia: 2022-08-18

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-08-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-09-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2, art. 4, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24 i art. 28 ust. 3, które weszły w życie z dniem 19 sierpnia 2022 r.;
  2) art. 1 pkt 25 lit. h, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1082 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1672 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1762 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1915 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1930 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 813 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 4)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1672 - (art. 16) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień