Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1768

Data ogłoszenia: 2022-08-23

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-08-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-08-24

  z wyjątkiem:
  1) art. 2, art. 3 pkt 1, 2, 4, 6–9, 11–25, art. 4–7 i art. 26–30, które wchodzą w życie z dniem 21 września 2022 r.;
  2) art. 1 pkt 2, 5, 7–14, art. 11, art. 12 oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2008 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2351 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 176 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 505 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 659 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 988 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1297 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1634 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1693 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień