Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1783

Data ogłoszenia: 2022-08-25

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-08-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-09-09

  z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2351 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 176 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 988 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1029 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1693 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień